This is a translation of an original page in English.

Kva vi tilbyr

Det viktigaste FSF tilbyr er moglegheita for brukerar å kunne bruke deira maskinar i fridom — ved hjelp av fri programvare.

FSF har støtta utviklinga av programvare for det frie operativsystemet GNU sida 1985, og GNU/Linux-varianten av GNU er allereie i utstrakt bruk. GNU/Hurd systemet, basert på vår eigen GNU Hurd-kjerne er tilgjengeleg for erfarne magikarar og entusiastar.

Meir konkret er tinga du kan få frå FSF...

Dei forskjellige måtane å få tak i programvare på:

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top

Omsetjingar av denne sida