Grupa tłumaczy witryny Projektu GNU

 [rysunek: filozofująca GNU]

W marcu 2001 roku zaczęła na serwerze http://gnu.org.pl powstawać kolekcja tłumaczeń najważniejszych tekstów z witryny GNU. Niemal równocześnie rozpoczęto kolejne starania o utworzenie oficjalnego zespołu tłumaczy stron Projektu GNU, a tym samym o umieszczenie polskich wersji na serwerze Projektu. Próba powiodła się i zgromadzony uprzednio zbiór dał początek polskim stronom na www.gnu.org. Od sierpnia 2001 roku w domu antylopy GNU mówi się także po polsku.

Strony GNU na polski tłumaczyli (w kolejności alfabetycznej imion):

Wiosną 2001, kiedy powstawał zespół, zastaliśmy już tłumaczenia, które rok wcześniej wykonali:

Cennych wskazówek udzielał:

Dla każdego tekstu informacja o autorstwie tłumaczenia zawarta jest w części nagłówkowej dokumentu HTML. Prosimy, żeby nie sugerować się nazwą użytkownika podaną w stopce strony, obok daty aktualizacji, po słowie Author — wskazuje ona tylko tę osobę, która umieściła plik w repozytorium.

Aby przyłączyć się do projektu i pomóc w tłumaczeniu tekstów skontaktuj się z <web-translators-pl@gnu.org>.

Więcej informacji znajdziesz na http://gnu.org.pl.


Powrót do strony głównej GNU.

Aktualizowane: $Date: 2007/04/02 11:43:02 $ $Author: wkotwica $