Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Punë që duhen bërë për www.gnu.org

Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. Nëse do të donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutemi, dërgoni një e-mail te <webmasters@gnu.org> PËRPARA se të filloni të punonin në të.

Hyrshmëri

Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të mirë për këdo, pavarësisht nga invaliditeti.

Shndërrime Formati

Shkrim Faqesh Web

Lidhje të Dëmtuara

Përkthim

Ndihmoni për përkthimin e faqeve web të GNU-së nga Anglishtja në gjuhë të tjera. Ose mund të futeni te një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një të ri. Shihni ekipet ekzistuese të përkthimit.