initial-announcement.bg.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | This is the original announcement of the GNU Project, posted by <a
| href="http{+s+}://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> on September
| 27, 1983. 
This is the original announcement of the GNU Project, posted by <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> on September 27, 1983. 
Това е оригиналното обявление на проекта GNU, изпратено от <a href="http://www.stallman.org/">Ричард Столман</a> на 27 септември 1983 г. 
34 TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes. 
*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES* 
<b>Бележки на преводача</b>:
<ol>

<li id="TransNote1">YACC е абревиатура на „Yet Another Compiler
Compiler“, парсър-генератора на „Юникс“. Свободният заместител на GNU
се нарича <a href="/software/bison/">Bison</a> — смехотворна аналогия
между животните „як“ и „бизон“.</li>

<li id="TransNote2">ITS, или „Несъвместима време-споделяща система“ е
операционна система за компютри PDP-11, разработена от МИТ за
собствени нужди. Ричард Столман активно е участвал в разработката и
усъвършенстването ѝ наред с други хакери от Лабораторията по изкуствен
интелект към МИТ.</li>

<li id="TransNote3">В началото на 80-те години повечето компютри са
били огромни специализирани машини, които са изисквали специално
помещение и поддръжка.</li>

<li id="TransNote4">На англ. език използваният израз е „give it away
free“, което може да се тълкува като „отдаване безплатно“, тъй като
„free“ на английски език означава както „свободен“, така и
„безплатен“. В българския език това двусмислие не съществува.</li>

</ol> 
36 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.