why-gnu-linux.bg.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
12 | People try to justify adding nonfree software in the name of the
| “popularity of Linux”—in effect, valuing popularity
| above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired
| Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, “feels
| that the move toward open source software should be fueled by technical,
| rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief
| Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a
| href="http{+s+}://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop
| the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of
| Linux&rdquo;</a>. 
People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the move toward open source software should be fueled by technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a href="https://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;</a>. 
Хората се опитват да оправдават добавянето на несвободен софтуер в името на „популярността на Линукс“ — на практика, ценейки популярността повече от свободата. Понякога това се признава открито. Например, сп. „Уайърд“ писа, че Робърт Макмилан, редактор на сп. „Линукс“, „чувства, че преходът към софтуер с отворен код трябва да е подхранван от технически, а не политически решения“. А изпълнителният директор на „Калдера“ открито призова потребителите да <a href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">изоставят стемежа към свобода и да работят за „популярността на Линукс“</a>. 
23 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Това есе е публикувано в книгата <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Свободен софтуер, свободно общество: избрани есета от Ричард М. Столман</cite></a>. 
26  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.