can-you-trust.bg.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
18 | For further information about treacherous computing, see {+the+} <a
| [-href="http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html">http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html</a>.-]
| {+href="https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html"> &ldquo;Trusted
| Computing&rdquo; Frequently Asked Questions</a>.+} 
For further information about treacherous computing, see the <a href="https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html"> &ldquo;Trusted Computing&rdquo; Frequently Asked Questions</a>. 
За повече информация относно предателското използване на компютри, вижте <a href="http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html">http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html</a>. 
19 | To block treacherous computing will require large numbers of citizens to
| organize. We need your help! Please support <a
| [-href="http://DefectiveByDesign.org">Defective-]
| {+href="https://www.defectivebydesign.org/">Defective+} by Design</a>,
| the FSF's campaign against Digital Restrictions Management. 
To block treacherous computing will require large numbers of citizens to organize. We need your help! Please support <a href="https://www.defectivebydesign.org/">Defective by Design</a>, the FSF's campaign against Digital Restrictions Management. 
За блокирането на предателското ползване на компютри ще е необходимо организирането на голям брой хора. Ние имаме нужда от вашата помощ! Моля, подкрепете <a href="http://DefectiveByDesign.org">Defective by Design</a>, кампанията на ФСС срещу цифрово управление на ограниченията. 
35 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Това есе е публикувано в книгата <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Свободен софтуер, свободно общество: избрани есета от Ричард М. Столман</cite></a>. 
38 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.