enforcing-gpl.bg.po

Mismatched links: 1.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | by <a [-href="http://moglen.law.columbia.edu/"><strong>Eben
| Moglen</strong></a>-] {+href="http://moglen.law.columbia.edu/">Eben
| Moglen</a>&#8239;<a href="#moglen"><sup>[*]</sup></a>+} 
by <a href="http://moglen.law.columbia.edu/">Eben Moglen</a>&#8239;<a href="#moglen"><sup>[*]</sup></a> 
от <a href="http://moglen.law.columbia.edu/"><strong>Ебен Моглен</strong></a> 
25 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.