sun-in-night-time.bg.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | [-<i>We-]{+We+} leave this web page in place for the sake of history, but
| as of December 2006, Sun is in the middle of <a
| href="http{+s+}://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">rereleasing
| its Java platform under the GNU GPL</a>. When this license change is
| completed, we expect Sun's Java will be free [-software.</i>-]
| {+software.+} 
We leave this web page in place for the sake of history, but as of December 2006, Sun is in the middle of <a href="https://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">rereleasing its Java platform under the GNU GPL</a>. When this license change is completed, we expect Sun's Java will be free software. 
<i>Тази уеб-страница ще остане тук за историята, тъй като през декември 2006 г., „Сън“ вече са започнали да <a href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">преиздават своята платформа на Джава под GNU GPL</a>. Очакваме, че когато тази промяна на лиценза завърши, Джава ще бъде свободен софтуер.</i> 
14 | We in the GNU Project continue developing the [-<a
| href="http://gcc.gnu.org/java/">GNU-] {+GNU+} Compiler for Java and GNU
| [-Classpath</a>;-] {+Classpath;+} we made great progress in the past year,
| so our free platform for Java is included in many major GNU/Linux distros.
| If you want to run Java and have freedom, please join in and help. 
We in the GNU Project continue developing the GNU Compiler for Java and GNU Classpath; we made great progress in the past year, so our free platform for Java is included in many major GNU/Linux distros. If you want to run Java and have freedom, please join in and help. 
Ние в проекта GNU продължаваме разработката на <a href="http://gcc.gnu.org/java/">компилатора на GNU за Джава (GCJ) и GNU „Класпат“</a>. През последната година имахме голям напредък, така че нашата свободна платформа за Джава вече е включена в много от основните дистрибуции на GNU/Линукс. Ако искате да изпълнявате Джава и да имате свобода, моля, присъединете се към нас и помогнете. 
17 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.