third-party-ideas.bg.po

Mismatched links: 9.

Mismatched ids: 0.

#text
10 | <a
| [-href="http://www.informationweek.com/how-vista-lets-microsoft-lock-users-in/d/d-id/1049559">-]
| {+href="https://www.informationweek.com/it-life/how-vista-lets-microsoft-lock-users-in">+}
| How Vista Lets Microsoft Lock Users In</a> by Cory Doctorow. <b>Note:</b>
| We think it is a mistake to use the enemy's favorable-sounding propaganda
| terms such as &ldquo;trusted computing&rdquo; to describe a malicious plan. 
<a href="https://www.informationweek.com/it-life/how-vista-lets-microsoft-lock-users-in"> How Vista Lets Microsoft Lock Users In</a> by Cory Doctorow. <b>Note:</b> We think it is a mistake to use the enemy's favorable-sounding propaganda terms such as &ldquo;trusted computing&rdquo; to describe a malicious plan. 
<a href="http://www.informationweek.com/how-vista-lets-microsoft-lock-users-in/d/d-id/1049559">Как „Виста“ позволява на „Майкрософт“ да оковат потребителите</a> от Кори Доктороу. <b>Забележка</b>: Считаме, че е грешка да се използват любимите пропагандни термини на врага като „доверено ползване на компютри“ (trusted computing), за да се опише един злонамерен план. 
39  
<a href="http://web.archive.org/web/20010410172314/http://www-personal.si.umich.edu/~beejoo/gnuproject.html"> The GNU Project FTP Site: A Digital Collection Supporting a Social Movement [Archived Page]</a>, by Michelle Bejian. 
 
40  
<a href="http://web.archive.org/web/20000815064842/http://oppression.nerdherd.org/Stories/1998/9810/ucla/ucla.html">UCLA discriminates against students using GNU/Linux. One part of their justification is supporting the power of software owners. [Archived Page]</a> 
 
46  
<a href="https://web.archive.org/web/20130509191813/http://www.maui.net/%7Ezen_gtr/zgzinepg4.html"> The Manifesto: Piracy is Your Friend</a> by Jaron Lanier. 
 
47 | [-<a href="http://www.maui.net/~zen_gtr/zgzinepg4.html">The Manifesto:
| Piracy is Your Friend</a>, by Jaron Lanier. <br />-]<strong>Note</strong>
| that the GNU Project recommends <a
| href="/philosophy/words-to-avoid.html">avoiding</a> the term <a
| href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piracy</a> since it
| implies that sharing copies is somehow illegitimate. 
<strong>Note</strong> that the GNU Project recommends <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">avoiding</a> the term <a href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piracy</a> since it implies that sharing copies is somehow illegitimate. 
<a href="http://www.maui.net/~zen_gtr/zgzinepg4.html">Манифестът: Пиратството е Ваш приятел</a>, от Джарън Ланиър.
<br />
<strong>Забележете</strong>, че проектът GNU препоръчва <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">избягването</a> на термина <a href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">пиратство</a>, тъй като той предполага, че споделянето на копия е някак си нелегитимно. 
54  
<a href="https://web.archive.org/web/20130409233705/http://www-rohan.sdsu.edu/~digger/596/werry_comm.pdf">Imagined Electronic Community: Representations of Virtual Community in Contemporary Business Discourse</a> by Chris Werry. 
 
72 | Eastern Gianozia has put together a <a
| [-href="http://www.gianoziaorientale.org/info/foreign_politics.html">tongue-in-cheek-]
| {+href="https://web.archive.org/web/20190924041236/http://www.gianoziaorientale.org/info/foreign_politics.html">
| tongue-in-cheek+} look at Software Patents and DRM</a>. 
Eastern Gianozia has put together a <a href="https://web.archive.org/web/20190924041236/http://www.gianoziaorientale.org/info/foreign_politics.html"> tongue-in-cheek look at Software Patents and DRM</a>. 
Източна Гианозия са събрали <a href="http://www.gianoziaorientale.org/info/foreign_politics.html">поглед към софтуерните патенти и DRM с „език, опрян в бузата“</a>. 
86  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.