why-free.bg.po

Mismatched links: 5.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | by <a href="http{+s+}://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> 
by <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> 
от <a href="http://www.stallman.org/">Ричард Столман</a> 
12 | Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people such as
| <abbr title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</abbr>'s David
| LaMacchia, not for copying software (he is not accused of copying any),
| but merely for leaving copying facilities unguarded and failing to censor
| their [-use.-] {+use.<a href="#footnote1">[1]</a>+} 
Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people such as <abbr title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</abbr>'s David LaMacchia, not for copying software (he is not accused of copying any), but merely for leaving copying facilities unguarded and failing to censor their use.<a href="#footnote1">[1]</a> 
Съдебно преследване (от правителството на САЩ, по настояване на АИС) на хора като Дейвид ЛаМакия от <abbr title="Масачузетски институт за технологии">МИТ</abbr>, не за копиране на софтуер (той не е обвиняван за копиране изобщо), а само за оставянето на средства за копиране без пазач и провал при упражняване на цензура при използването им. 
56 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Това есе е публикувано в книгата <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Свободен софтуер, свободно общество: избрани есета от Ричард М. Столман</cite></a>. 
59 | Please see the <a
| href="/server/standards/README.translations.html">Translations
| README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
| {+contributing+} translations of this article. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия.