08whatsnew.bg.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | <a [-href="/events.tmp.html"><strong>Coming-]
| {+href="//fsf.org/events"><strong>Coming+} Events</strong></a> | <a
| href="/keepingup.html"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | <a
| href="/press/press.html"><strong>Press Information</strong></a> and <a
| href="/press/press.html#releases"><strong>Releases</strong></a> 
<a href="//fsf.org/events"><strong>Coming Events</strong></a> | <a href="/keepingup.html"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | <a href="/press/press.html"><strong>Press Information</strong></a> and <a href="/press/press.html#releases"><strong>Releases</strong></a> 
<a href="/events.tmp.html"><strong>Предстоящи събития</strong></a> | <a href="/keepingup.html"><strong>В течение с GNU/ФСС</strong></a> | <a href="/press/press.html"><strong>Информация за пресата</strong></a> и <a href="/press/press.html#releases"><strong>комюникета</strong></a> 
44  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Вижте <a href="/server/standards/README.translations.html">Документацията за преводачи</a> за информация за координирането и подаването на преводи на тази статия. 
46 | [-Richard Stallman-]{+This page+} is [-the founder of the Free Software
| Foundation. You can copy and redistribute this article-] {+licensed+}
| under [-the-] {+a+} <a rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">Creative-]
| {+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative+}
| Commons [-Attribution Noderivs 3.0 license</a>.-]
| {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.+} 
This page is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ричард Столман е основателят на Фондацията за свободен софтуер. Може да копирате и разпространявате тази статия според условията на <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">Криейтив Комънс „Признание-Без производни произведения“ 3.0</a>.