manifesto.ca.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a
| href="http{+s+}://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> in 1985 to ask
| for support in developing the GNU operating system. Part of the text was
| taken from the original announcement of 1983. Through 1987, it was
| updated in minor ways to account for developments; since then, it seems
| best to leave it unchanged. 
The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged. 
El manifest GNU (que apareix a continuació) va ser escrit per <a href="http://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> el 1985 per demanar suport en el desenvolupament del sistema operatiu GNU. Part del text es va extreure de l'anunci inicial de 1983. Durant l'any 1987 va ser actualitzat lleument per tenir en compte els nous desenvolupaments, però ara sembla millor deixar-lo sense modificar. 
104 | Although it is a charity rather than a company, the Free Software
| Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution
| service. You can <a [-href="/order/order.html">order-]
| {+href="https://shop.fsf.org/">order+} things from the FSF</a> to
| support its work. 
Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You can <a href="https://shop.fsf.org/">order things from the FSF</a> to support its work. 
La Free Software Foundation durant 10 anys ha aconseguit la major part dels seus fons d'un servei de distribució, encara que és més una caritat que una empresa. Ara pots <a href="/order/order.html">comprar coses de la FSF</a> per donar suport a la seva tasca. 
110  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
111 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.