why-gnu-linux.ca.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
12 | People try to justify adding nonfree software in the name of the
| “popularity of Linux”—in effect, valuing popularity
| above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired
| Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, “feels
| that the move toward open source software should be fueled by technical,
| rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief
| Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a
| href="http{+s+}://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop
| the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of
| Linux&rdquo;</a>. 
People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the move toward open source software should be fueled by technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a href="https://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;</a>. 
Hi ha qui justifica que s'inclogui programari no lliure amb l'excusa de la «popularitat de Linux» (donant més valor, en conseqüència, a la popularitat que a la llibertat). De vegades això s'admet obertament. Per exemple, al Wired Magazine, Robert McMillan, editor del Linux Magazine, opina que «la migració cap al programari de codi obert hauria d'estar alimentada més per decisions tècniques que polítiques». I el director general de Caldera va urgir obertament als usuaris a <a href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">abandonar l'objectiu de la llibertat i a treballar en canvi per la «popularitat de Linux»</a>. 
23 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Aquest assaig s'ha publicat al llibre <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
25  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
26  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.