licenses.ca.po

Mismatched links: 25.

Mismatched ids: 0.

#text
62 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>,-]
| {+href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>,-]
| {+href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a>-]
| {+href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a>+} 
<a href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
64 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>,-]
| {+href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a>-]
| {+href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a>+} 
<a href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
66 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU-]
| {+href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU+} AGPLv3</a> (The <a
| [-href="http://www.affero.org/oagpl.html">Affero-]
| {+href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero+}
| General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was
| designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (The <a href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (La <a href="http://www.affero.org/oagpl.html">versió 1 de la Llicència Pública General Affero</a> no és una llicència de GNU, però es va dissenyar amb un propòsit molt semblant al de la AGPL de GNU.) 
68 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>,-]
| {+href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>,-]
| {+href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a>-]
| {+href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a>+} 
<a href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
70  
See also the <a href="old-licenses/">old licenses page</a>. 
Vegeu també la <a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html">pàgina amb les versions anteriors de les llicències</a>. 
103  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
104 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.