gnutella.ca.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
5  
There are a number of free software programs that implement the Gnutella protocol, such as <a href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/">Gtk-Gnutella</a>, <a href="http://mutella.sourceforge.net/">Mutella</a>, and <a href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/">Gnucleus</a>. Please note, however, that none of these programs are officially <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU software</a> either. GNU has its own peer-to-peer networking program, <a href="/software/gnunet/">GNUnet</a>, whose documentation includes a <a href="https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare"> comparison of the protocols</a>. 
Hi ha un nombre de programes lliures que han estat dissenyats per implementar el protocol de Gnutella, com per exemple <a href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/">Gtk-Gnutella</a>, <a href="http://mutella.sourceforge.net/">Mutella</a> i <a href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/">Gnucleus</a>. Noteu, no obstant, que cap d'aquests programes és oficialment <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">programari GNU</a>. GNU té el seu propi programa de xarxes P2P, <a href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, la documentació del qual inclou una <a href="https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare">comparació entre els protocols</a>. 
9  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
10  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.