microsoft.ca.po

Mismatched links: 5.

Mismatched ids: 0.

#text
13  
Each Windows &ldquo;upgrade&rdquo; augments Microsoft's power over the users; Microsoft plans it that way. And each one is a step forward in malicious features, which include <a href="https://www.defectivebydesign.org/">Digital Restrictions Management</a> and back doors. So the FSF runs campaigns to warn users against &ldquo;upgrading&rdquo; to <a href="http://badvista.fsf.org/">Windows Vista</a> and <a href="http://windows7sins.org/">Windows 7</a>. We aim to reduce the amount of inertia they will create. 
Cada «actualització» de Windows augmenta el poder de Microsoft sobre els usuaris; Microsoft ho ha planejat així. I cada actualització és un pas endavant cap a funcionalitats pèrfides, que inclouen la <a href="https://www.defectivebydesign.org">Gestió de Restriccions Digitals (DRM)</a> i portes pel darrere. Per això la FSF promou campanyes per prevenir als usuaris contra les «actualitzacions» de <a href="http://badvista.fsf.org/">Windows Vista</a> i <a href="http://windows7sins.org/">Windows 7</a>. Aspirem a reduir la inèrcia que crearan. 
16  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
17  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.