outdated.ca.po

Mismatched links: 1.

Mismatched ids: 0.

#text
12  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on maintaining translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.