README.translations.ca.po

Mismatched links: 144.

Mismatched ids: 0.

#text
27  
Please study the <a href="/philosophy"> philosophy </a> of the free software movement, so that you can present it properly and clearly. The following articles will be particularly helpful: 
Estudieu si us plau la <a href="/philosophy/philosophy.html">filosofia</a> del moviment del programari lliure, de manera que pugueu presentar-la amb claredat i propietat. Els següents articles us seran particularment útils: 
72 | Note: Some team members or occasional contributors may find it difficult
| or inconvenient to translate using PO files. However, contributions
| submitted as plain text format should not be rejected. To encourage the
| use of PO files, coordinators can provide those contributors with a simple
| guide aimed at people with little computer skills. [-<a
| href="/server/standards/translations/po-how-to.html">Here is an
| example</a>.-] 
Note: Some team members or occasional contributors may find it difficult or inconvenient to translate using PO files. However, contributions submitted as plain text format should not be rejected. To encourage the use of PO files, coordinators can provide those contributors with a simple guide aimed at people with little computer skills. 
Nota: Alguns membres dels equips o altres col·laboradors ocasionals poden trobar difícil o incòmoda la traducció de fitxers PO. No obstant, les contribucions enviades en text pla no haurien de ser rebutjades. Per promoure l'ús dels fitxers PO, els coordinadors poden proporcionar a aquests col·laboradors una guia senzilla orientada a persones amb poca formació informàtica. <a href="/server/standards/translations/po-how-to.html">Aquí en teniu un exemple</a>. 
84 | <code>ar</code> - <a
| [-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar">Arabic</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ar">Arabic</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>ar</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ar">Arabic</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a> - New coordinator needed) 
<code>ar</code> - <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar">Àrab</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a>) 
86 | <code>bg</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg">Bulgarian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-bg">Bulgarian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/yavor">Yavor Doganov</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/yavor">Yavor Doganov</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>bg</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-bg">Bulgarian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/yavor">Yavor Doganov</a> - New coordinator needed) 
<code>bg</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg">Búlgar</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/yavor">Yavor Doganov</a>) 
87 | [-<code>th</code>-]{+<code>bn</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-bn">Bengali</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>bn</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-bn">Bengali</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Tailandès</a> (Es necessita coordinador) 
88 | <code>ca</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca">Catalan</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ca">Catalan</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe">Miquel Puigpelat</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/puigpe">Miquel Puigpelat</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>ca</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ca">Catalan</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/puigpe">Miquel Puigpelat</a> - New coordinator needed) 
<code>ca</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca">Català</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe">Miquel Puigpelat</a>) 
89 | <code>cs</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs">Czech</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-cs">Czech</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/franta">František-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/franta">František+} Kučera</a>) 
<code>cs</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-cs">Czech</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/franta">František Kučera</a>) 
<code>cs</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs">Txec</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/franta">František Kučera</a>) 
90 | [-<code>th</code>-]{+<code>da</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-da">Danish</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>da</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-da">Danish</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Tailandès</a> (Es necessita coordinador) 
91 | <code>de</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de">German</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-de">German</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/joeko">Joerg-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/joeko">Joerg+} Kohne</a>) 
<code>de</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-de">German</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/joeko">Joerg Kohne</a>) 
<code>de</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de">Alemany</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/joeko">Joerg Kohne</a>) 
92 | <code>el</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el">Greek</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-el">Greek</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas">Georgios
| Zarkadas</a>)-] {+href="//savannah.gnu.org/users/gzarkadas">Georgios
| Zarkadas</a> - New coordinator needed)+} 
<code>el</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-el">Greek</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/gzarkadas">Georgios Zarkadas</a> - New coordinator needed) 
<code>el</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el">Grec</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas">Georgios Zarkadas</a>) 
93 | <code>eo</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo">Esperanto</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-eo">Esperanto</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/civodul">Ludovic-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/civodul">Ludovic+} Court&egrave;s</a> -
| New coordinator needed) 
<code>eo</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-eo">Esperanto</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/civodul">Ludovic Court&egrave;s</a> - New coordinator needed) 
<code>eo</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo">Esperanto</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/civodul">Ludovic Court&egrave;s</a> - Es necessita coordinador) 
94 | <code>es</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanish</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanish</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/dora">Dora-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/dora">Dora+} Scilipoti</a>, <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier+} Fernández
| Retenaga</a>) 
<code>es</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanish</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier Fernández Retenaga</a>) 
<code>es</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es">Castellà</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier Fernández Retenaga</a>) 
95 | <code>fa</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa">Farsi/Persian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-fa">Farsi/Persian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli">Abbas Esmaeeli
| Some&lsquo;eh</a>)-] {+href="//savannah.gnu.org/users/bandali">Amin
| Bandali</a>)+} 
<code>fa</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fa">Farsi/Persian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/bandali">Amin Bandali</a>) 
<code>fa</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa">Persa</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli">Abbas Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>) 
96 | [-<code>th</code>-]{+<code>fi</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-fi">Finnish</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>fi</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fi">Finnish</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Tailandès</a> (Es necessita coordinador) 
97 | <code>fr</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr">French</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-fr">French</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/barbier">Denis-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/barbier">Denis+} Barbier</a>, <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/th_g">Thérèse-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/th_g">Thérèse+} Godefroy</a>) 
<code>fr</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fr">French</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/barbier">Denis Barbier</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/th_g">Thérèse Godefroy</a>) 
<code>fr</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr">Francès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/barbier">Denis Barbier</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/th_g">Thérèse Godefroy</a>) 
98 | <code>he</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he">Hebrew</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-he">Hebrew</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>he</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-he">Hebrew</a> (New coordinator needed) 
<code>he</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he">Hebreu</a> (Es necessita coordinador) 
99 | <code>hr</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-hr">Croatian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-hr">Croatian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/mist">Martina Bebek</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/mist">Martina Bebek</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>hr</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-hr">Croatian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/mist">Martina Bebek</a> - New coordinator needed) 
<code>hr</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-hr">Croat</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/mist">Martina Bebek</a>) 
100 | <code>id</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id">Indonesian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-id">Indonesian</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>id</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-id">Indonesian</a> (New coordinator needed) 
<code>id</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id">Indonesi</a> (Es necessita coordinador) 
101 | <code>it</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it">Italian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-it">Italian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti">Andrea-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/pescetti">Andrea+} Pescetti</a>) 
<code>it</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-it">Italian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/pescetti">Andrea Pescetti</a>) 
<code>it</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it">Italià</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti">Andrea Pescetti</a>) 
102 | <code>ja</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ja">Japanese</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ja">Japanese</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/gniibe">NIIBE-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/gniibe">NIIBE+} Yutaka</a>) 
<code>ja</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ja">Japanese</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/gniibe">NIIBE Yutaka</a>) 
<code>ja</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ja">Japonès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/gniibe">NIIBE Yutaka</a>) 
103 | <code>ko</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ko">Korean</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ko">Korean</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/blueguy">Jongmin Yoon</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/blueguy">Jongmin Yoon</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>ko</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ko">Korean</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/blueguy">Jongmin Yoon</a> - New coordinator needed) 
<code>ko</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ko">Coreà</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/blueguy">Jongmin Yoon</a>) 
104 | <code>ku</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurdish</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurdish</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>ku</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurdish</a> (New coordinator needed) 
<code>ku</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurd</a> (Es necessita coordinador) 
105 | [-<code>es</code>-]{+<code>ml</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanish</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ml">Malayalam</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/aiswarya">Aiswarya Kaitheri
| Kandoth</a>)+} 
<code>ml</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ml">Malayalam</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/aiswarya">Aiswarya Kaitheri Kandoth</a>) 
<code>es</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es">Castellà</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>) 
106 | [-<code>ku</code>-]{+<code>nb</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurdish</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-nb">Norwegian Bokm&aring;l</a>+}
| (New coordinator needed) 
<code>nb</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-nb">Norwegian Bokm&aring;l</a> (New coordinator needed) 
<code>ku</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurd</a> (Es necessita coordinador) 
107 | [-<code>es</code>-]{+<code>nl</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanish</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">Dutch</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>,-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/tuijldert">Tom Uijldert</a>,+} <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier Fernández
| Retenaga</a>)-] {+href="//savannah.gnu.org/users/jvs">Justin van
| Steijn</a>)+} 
<code>nl</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">Dutch</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/tuijldert">Tom Uijldert</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/jvs">Justin van Steijn</a>) 
<code>es</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es">Castellà</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier Fernández Retenaga</a>) 
109 | <code>pl</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl">Polish</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-pl">Polish</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan+} Owoc</a>) 
<code>pl</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-pl">Polish</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan Owoc</a>) 
<code>pl</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl">Polonès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan Owoc</a>) 
110 | <code>pt-br</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br">Brazilian-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-pt-br">Brazilian+}
| Portuguese</a> (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/oitofelix">Bruno Félix Rezende
| Ribeiro</a>)-] {+href="//savannah.gnu.org/users/rafaelff1">Rafael
| Fontenelle</a>)+} 
<code>pt-br</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-pt-br">Brazilian Portuguese</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/rafaelff1">Rafael Fontenelle</a>) 
<code>pt-br</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br">Portuguès brasiler</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/oitofelix">Bruno Félix Rezende Ribeiro</a>) 
111 | <code>ro</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro">Romanian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ro">Romanian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/tct">Tiberiu-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/tct">Tiberiu+} C. [-Turbureanu</a>)-]
| {+Turbureanu</a> - New coordinator needed)+} 
<code>ro</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ro">Romanian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/tct">Tiberiu C. Turbureanu</a> - New coordinator needed) 
<code>ro</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro">Romanès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/tct">Tiberiu C. Turbureanu</a>) 
112 | <code>ru</code> - <a
| [-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru">Russian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ru">Russian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly+} A. Kazantsev</a>,
| <a [-href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel+} Kharitonov</a>) 
<code>ru</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ru">Russian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel Kharitonov</a>) 
<code>ru</code> - <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru">Rus</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel Kharitonov</a>) 
113 | <code>sk</code> - <a
| [-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk">Slovak</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-sk">Slovak</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik+} Smatana</a> - New
| coordinator needed) 
<code>sk</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sk">Slovak</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik Smatana</a> - New coordinator needed) 
<code>sk</code> - <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk">Eslovac</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik Smatana</a> - Es necessita coordinador) 
114 | <code>sq</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq">Albanian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-sq">Albanian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/beso">Besnik-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/beso">Besnik+} Bleta</a>) 
<code>sq</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sq">Albanian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/beso">Besnik Bleta</a>) 
<code>sq</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq">Albanès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/beso">Besnik Bleta</a>) 
115 | <code>sr</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr">Serbian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-sr">Serbian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep">Strahinya Radich</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/Ctpajgep">Strahinya Radich</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>sr</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sr">Serbian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/Ctpajgep">Strahinya Radich</a> - New coordinator needed) 
<code>sr</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr">Serbi</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep">Strahinya Radich</a>) 
116 | <code>ta</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ta">Tamil</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ta">Tamil</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie">Sri Ramadoss</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/amachutechie">Sri Ramadoss</a> - New
| coordinator needed)+} 
<code>ta</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ta">Tamil</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/amachutechie">Sri Ramadoss</a> - New coordinator needed) 
<code>ta</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ta">Tamil</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie">Sri Ramadoss</a>) 
117 | <code>th</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a>+} (New coordinator
| needed) 
<code>th</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th">Tailandès</a> (Es necessita coordinador) 
118 | <code>tl</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagalog</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagalog</a>+} (New
| coordinator needed) 
<code>tl</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagalog</a> (New coordinator needed) 
<code>tl</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagàlog</a> (Es necessita coordinador) 
119 | [-<code>nl</code>-]{+<code>tr</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl">Dutch</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-tr">Turkish</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert">Tom Uijldert</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/tekrei"> T. E. Kalaycı</a>)+} 
<code>tr</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-tr">Turkish</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/tekrei"> T. E. Kalaycı</a>) 
<code>nl</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl">Neerlandès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert">Tom Uijldert</a>) 
120 | <code>uk</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk">Ukrainian</a>-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-uk">Ukrainian</a>+} (<a
| [-href="https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia">Andriy
| Bandura</a>)-] {+href="//savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia">Andriy
| Bandura</a> - New coordinator needed)+} 
<code>uk</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-uk">Ukrainian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia">Andriy Bandura</a> - New coordinator needed) 
<code>uk</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk">Ucraïnès</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia">Andriy Bandura</a>) 
121 | [-<code>zh-tw</code>-]{+<code>zh-cn</code>+} - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Traditional-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Simplified+} Chinese</a>
| (<a [-href="https://savannah.gnu.org/users/cebi0060"> Karl Lam</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/wxie"> Xie Wensheng</a>)+} 
<code>zh-cn</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Simplified Chinese</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/wxie"> Xie Wensheng</a>) 
<code>zh-tw</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Xinès tradicional</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/cebi0060"> Karl Lam</a>) 
122 | <code>zh-tw</code> - <a
| [-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Traditional-]
| {+href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw">Traditional+} Chinese</a>
| (<a [-href="https://savannah.gnu.org/users/cebi0060"> Karl Lam</a>)-]
| {+href="//savannah.gnu.org/users/s8321414"> Po-Yen Huang</a>)+} 
<code>zh-tw</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw">Traditional Chinese</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/s8321414"> Po-Yen Huang</a>) 
<code>zh-tw</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Xinès tradicional</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/cebi0060"> Karl Lam</a>) 
126  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
Envieu si us plau les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. També hi ha <a href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
127 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.