screenshot.ml.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
ഗ്നു താളുകളുടെ മലയാളം പരിഭാഷകള്‍ കൃത്യവും നിലവാരമുള്ളതുമാക്കാൻ ഞങ്ങള്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നിരുന്നാലും അവ പൂര്‍ണമായും കുറ്റമറ്റതാണെന്നു പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. ഇതിനെകുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a> എന്ന വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കുക.</p><p>വെബ് താളുകളുടെ പരിഭാഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കും <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> നോക്കുക. 
10 | [-This page-]{+The screenshot+} is licensed under a <a rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">Creative-]
| {+href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">Creative+}
| Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-] {+CC0 1.0 Universal+}
| License</a>. 
The screenshot is licensed under a <a rel="license" href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">Creative Commons CC0 1.0 Universal License</a>. 
ഈ താള്‍ <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍സ് ലൈസന്‍സിന് </a>കീഴിലാണ്.