education.ml.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
18  
<a href="https://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv"> Download and watch the video</a> at a higher definition in the Ogg Theora (ogv) free format. 
ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ Ogg Theora (ogv) സ്വതന്ത്ര ഫോർമാറ്റിൽ <a href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv"> വീഡിയൊ ‍ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുകയും കാണുകയും ചെയ്യാം.</a> 
28 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
ഗ്നു താളുകളുടെ മലയാളം പരിഭാഷകള്‍ കൃത്യവും നിലവാരമുള്ളതുമാക്കാൻ ഞങ്ങള്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നിരുന്നാലും അവ പൂര്‍ണമായും കുറ്റമറ്റതാണെന്നു പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. ഇതിനെകുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a> എന്ന വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കുക.</p><p>വെബ് താളുകളുടെ പരിഭാഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കും <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> നോക്കുക.