linux-and-gnu.nl.po

Mismatched links: 8.

Mismatched ids: 5.

#text
17 | Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once
| Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU
| system. People could then <a
| href="http{+s+}://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01">
| combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free [-system
| &mdash; a-] {+system&mdash;a+} version of the GNU system which also
| contained Linux. The GNU/Linux system, in other words. 
Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU system. People could then <a href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01"> combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system&mdash;a version of the GNU system which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other words. 
Gelukkig hoefden we door toedoen van Linux niet te wachten op de Hurd. Nadat Torvalds Linux in 1992 had bevrijd vormde dit het laatste stukje van de puzzel die het GNU-systeem is. Men kon daarna <a href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01">Linux combineren met GNU</a> om zo een compleet vrij systeem te verwezenlijken: een versie van het GNU-systeem dat ook Linux bevatte. Met andere woorden, het GNU/Linux-systeem. 
19 | The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU
| system. The <a href="http{+s+}://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting
| of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are
| well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library
| release with no changes. The FSF also funded an early stage of the
| development of Debian GNU/Linux. 
The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU system. The <a href="https://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of Debian GNU/Linux. 
Het GNU-project steunt GNU/Linux-systemen en ook <em>het</em> GNU-systeem, met financiĆ«le steun van de <a href="http://fsf.org/">FSF</a>. We financierden het herschrijven van uitbreidingen op de C-bibliotheek die met Linux te maken hadden, zodat deze nu naadloos samenwerken en de huidige GNU/Linux-systemen gebruiken nu de bibliotheek zonder aparte wijzigingen. De FSF financierde ook de start van de ontwikkeling van Debian GNU/Linux. 
21 | Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating
| various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains
| nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O
| devices when the system starts, and they are included, as long series of
| numbers, in the [-"source code"-] {+&ldquo;source code&rdquo;+} of
| Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails
| maintaining a <a href="http{+s+}://directory.fsf.org/project/linux">
| free version of Linux</a> too. 
Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of numbers, in the &ldquo;source code&rdquo; of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining a <a href="https://directory.fsf.org/project/linux"> free version of Linux</a> too. 
Het maken van een vrije GNU/Linux-distributie is niet alleen een kwestie van het uitsluiten van niet-vrije software. Tegenwoordig bevat de gangbare versie van Linux ook niet-vrije programma's. Het is de bedoeling dat dit soort programma's in in- en uitvoerapparaten wordt geladen wanneer het systeem opstart en worden alleen in binaire vorm uitgeleverd als onderdeel van de "broncode" in de vorm van eindeloze nummerreeksen. En dus houdt dat in dat we ook een <a href="http://directory.fsf.org/project/linux">vrije versie van Linux</a> moeten onderhouden. 
23 | If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further
| reference, this page and <a [-href="/gnu/the-gnu-project.html">
| http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a>-]
| {+href="/gnu/thegnuproject.html">
| https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a>+} are good choices. If you
| mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference,
| <a [-href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/linux</a>-]
| {+href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a>+} is a
| good URL to use. 
If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, this page and <a href="/gnu/thegnuproject.html"> https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a> are good choices. If you mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a> is a good URL to use. 
Wanneer je een link naar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; aan wilt maken ter referentie, dan zijn dit artikel en <a href="/gnu/thegnuproject.html"> http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> een goede keuze. Als je ter referentie een link naar Linux, de kernel, wilt aanmaken dan is <a href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/linux</a> een goede URL om te gebruiken. 
28 | [-<a id="unexciting"></a>These-]{+These+} unexciting but essential
| components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are
| now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package,
| <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
These unexciting but essential components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package, <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
<a id="unexciting"></a>Deze saaie maar belangrijke componenten zijn onder andere de GNU assembler (GAS) en de linker (GLD) beide nu onderdeel van het <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> pakket, <a href="/software/tar/"> GNU tar</a>, en meer. 
29 | [-<a id="nottools"></a>For-]{+For+} instance, The Bourne Again SHell
| (BASH), the PostScript interpreter <a
| href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the
| <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming
| tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the PostScript interpreter <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
<a id="nottools"></a>Bijvoorbeeld de Bourne Again SHell (BASH), de PostScript lezer <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, en de <a href="/software/libc/libc.html">GNU C bibliotheek</a> zijn geen programmeergereedschappen. Ook GNUCash, GNOME, en GNU Chess niet. 
30 | [-<a id="somecomponents"></a>For-]{+For+} instance, the <a
| href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
For instance, the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
<a id="somecomponents"></a>Bijvoorbeeld de <a href="/software/libc/libc.html">GNU C bibliotheek</a>. 
31 | [-<a id="newersystems"></a>Since-]{+Since+} that was written, a
| nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it
| is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue.
| Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to
| make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of
| the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
Since that was written, a nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
<a id="newersystems"></a>Nadat dit was geschreven is er een bijna geheel vrij Windows-achtig systeem ontwikkeld, hoewel dit technisch gezien verschilt van GNU of Linux, dus het is hier niet van toepassing. Het merendeel van de kernel van Solaris is inmiddels vrijgegeven maar wanneer je daar een vrij systeem van wilt maken zul je nog delen van de kernel moeten vervangen en het vervolgens in GNU of BSD moeten hangen. 
32 | [-<a id="gnubsd"></a>On-]{+On+} the other hand, in the years since this
| article was written, the GNU C Library has been ported to several versions
| of the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system
| with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of
| GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD
| depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops
| can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
On the other hand, in the years since this article was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
<a id="gnubsd"></a>Hoewel, in de jaren na het verschijnen van dit artikel is de GNU C bibliotheek overgezet op diverse versies van de BSD kernel, die het mogelijk maakt het GNU systeem met deze kernel te distribueren. Net als GNU/Linux zijn dit inderdaad varianten op GNU en heten dus bijvoorbeeld GNU/kFreeBSD en GNU/kNetBSD, afhankelijk van de gebruikte kernel. Doorsnee gebruikers van normale bureaucomputers zullen echter al nauwelijks het verschil kennen tussen GNU/Linux e GNU/*BSD. 
35  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.