why-gnu-linux.nl.po

Mismatched links: 5.

Mismatched ids: 0.

#text
12 | People try to justify adding nonfree software in the name of the
| “popularity of Linux”—in effect, valuing popularity
| above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired
| Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, “feels
| that the move toward open source software should be fueled by technical,
| rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief
| Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a
| href="http{+s+}://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop
| the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of
| Linux&rdquo;</a>. 
People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the move toward open source software should be fueled by technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a href="https://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;</a>. 
Mensen proberen vaak niet-vrije software toe te voegen met het excuus dat dit de &ldquo;populariteit van Linux&rdquo; vergroot&mdash;waarmee populariteit dus boven vrijheid wordt gesteld. Soms geeft men dit openlijk toe. Wired Magazine schreef bijvoorbeeld dat Robert McMillan, redacteur van Linux Magazine, &ldquo;ervan overtuigd was dat een overstap naar open-bron-software ingegeven zou moeten zijn door technische overwegingen en geen politieke&rdquo;. En de <abbr title= "Chief Executive Officer">CEO</abbr> van Caldera pleitte openlijk dat gebruikers het <a href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">idee van vrijheid op moeten geven in ruil voor de &ldquo;populariteit van Linux&rdquo;</a>. 
13 aantal mensen dat een combinatie van GNU/Linux en niet-vrije software zal gebruiken 
Adding nonfree software to the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> system may increase the popularity, if by popularity we mean the number of people using some of <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> in combination with nonfree software. But at the same time, it implicitly encourages the community to accept nonfree software as a good thing, and forget the goal of freedom. It is not good to drive faster if you can't stay on the road. 
Het toevoegen van niet-vrije software aan <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a>-systemen is misschien goed voor de populariteit wanneer we dit afmeten aan het aantal mensen dat een combinatie van GNU/Linux en niet-vrije software zal gebruiken. Tegelijkertijd word je daarmee gevraagd om niet-vrije software te accepteren als iets goeds en het idee van vrijheid maar te laten varen. Het heeft geen zin harder te rijden wanneer je daarmee niet op de weg kan blijven. 
23 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Dit artikel is opgenomen in <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
26  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.