licenses.nl.po

Mismatched links: 22.

Mismatched ids: 0.

#text
62 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>,-]
| {+href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>,-]
| {+href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a>-]
| {+href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a>+} 
<a href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
64 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>,-]
| {+href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a>-]
| {+href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a>+} 
<a href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
66 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU-]
| {+href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU+} AGPLv3</a> (The <a
| [-href="http://www.affero.org/oagpl.html">Affero-]
| {+href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero+}
| General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was
| designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (The <a href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (De <a href="http://www.affero.org/oagpl.html">Affero General Public License versie 1</a> is geen GNU-licentie maar heeft ongeveer hetzelfde doel als de GNU AGPL.) 
68 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>,-]
| {+href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>,-]
| {+href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a>-]
| {+href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a>+} 
<a href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
78  
The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License</a>. It used to be (and for a few pages still is): 
De standaard auteursrechtelijke opmerking op GNU-pagina's is nu de <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl">Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie</a>. Dit was vroeger (en voor een aantal nog steeds):  
104 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.