can-you-trust.nl.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
19  
To block treacherous computing will require large numbers of citizens to organize. We need your help! Please support <a href="https://www.defectivebydesign.org/">Defective by Design</a>, the FSF's campaign against Digital Restrictions Management. 
We hebben veel mensen in georganiseerd verband nodig om de verspreiding van verraderlijke software tegen te gaan. We hebben je steun nodig! Steun de FSF- campagne <a href="https://DefectiveByDesign.org">Defective by Design</a>, tegen digitaal beheer van beperkingen (DRM). 
38  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.