free-software-even-more-important.nl.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
7 | Those two nonfree programs have something else in common: they are both
| <em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to mistreat
| the user. Proprietary software nowadays is often malware because <a
| href="/malware">the developers' power corrupts them</a>. That directory
| lists around 5[-0-]{+5+}0 different malicious functionalities (as of
| [-January,-] {+November,+} 2021), but it is surely just the tip of the
| iceberg. 
Those two nonfree programs have something else in common: they are both <em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to mistreat the user. Proprietary software nowadays is often malware because <a href="/malware">the developers' power corrupts them</a>. That directory lists around 550 different malicious functionalities (as of November, 2021), but it is surely just the tip of the iceberg. 
Deze twee private programma's hebben iets gemeen: ze zijn beide <em>malware</em>. Dat betekent dat ze functies hebben die zijn ontworpen om de gebruiker te misbruiken. Niet-vrije software is tegenwoordig vaak malware omdat <a href="/proprietary/proprietary.html">de macht van de ontwikkelaar misbruik in de hand werkt</a>. Dat overzicht bevat (anno januari 2021) ongeveer 500 verschillende gevallen van kwaadaardige functionaliteit, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. 
59  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.