hague.nl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
25  
<a href="http://tacd.org">A meeting of consumer organizations</a> recommended in May 2001 that patents, copyrights and trademarks (&ldquo;intellectual property&rdquo;) should be excluded from the scope of the Hague treaty, because these laws vary considerably between countries. 
<a href="http://www.tacd.org">Een bijeenkomst van consumentenorganisaties</a> heeft in Mei 2001 aanbevolen om patenten, auteursrecht en handelsmerken buiten het verdrag te houden omdat deze teveel van elkaar verschilden. 
27 | In Europe, people opposed to software patents will be active in working to
| change the Hague [-treaty.-] {+treaty; for more information, see <a
| href="https://noepatents.org/hague/">www.noepatents.org</a>.+} In the
| U.S., the Consumer Project for Technology is taking the lead; for more
| information, see <a
| [-href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">cptech.org</a>.-]
| {+href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">www.cptech.or
| g</a>.+} 
In Europe, people opposed to software patents will be active in working to change the Hague treaty; for more information, see <a href="https://noepatents.org/hague/">www.noepatents.org</a>. In the U.S., the Consumer Project for Technology is taking the lead; for more information, see <a href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">www.cptech.org</a>. 
In Europa zullen de mensen die vechten tegen softwarepatenten ook aktief zijn om het verdrag van Den Haag te wijzigen. In de VS wordt het voortouw genomen door het &ldquo;Consumer Project for Technology&rdquo;. Voor meer informatie, zie <a href= "http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">cptech.org</a>. 
32  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.