java-trap.nl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
21  
Sun continues to develop additional &ldquo;standard&rdquo; Java libraries, and nearly all of them are nonfree; in many cases, even a library's specification is a trade secret, and Sun's latest license for these specifications prohibits release of anything less than a full implementation of the specification. (See the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"> Java Specification Participation Agreement</a> and the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html"> J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</a> for examples.) 
Sun blijft bezig met het ontwikkelen van nieuwe &ldquo;standaard&rdquo; Java-bibliotheken en ze zijn bijna allemaal niet-vrij; in veel gevallen is zelfs de specificatie van de bibliotheek een handelsgeheim en de meest recente versie van de licentie van Sun voor deze specificaties verbiedt zelfs publicatie van implementaties die niet volledig zijn. (Zie <a href= "http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"><i>Java Specification Participation Agreement</i></a> en <a href= "http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html"><i>J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</i></a> voor voorbeelden). 
31  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.