javascript-trap.nl.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
Part of the <a href="/philosophy/free-sw.html">meaning of free software</a> is that users have access to the program's source code (its plan). The source code of a program means the preferred form for programmers to modify&mdash;including helpful spacing, explanatory remarks, and meaningful names. Compacted code is a bogus, useless substitute for source code; the real source code of these programs is not available to the users, so users cannot understand it; therefore the programs are nonfree. 
Een <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">onderdeel van vrije software</a> is dat gebruikers toegang hebben tot de broncode van een programma (zijn blauwdruk). De broncode van een programma is datgene wat programmeurs kunnen wijzigen&mdash;met inbegrip van spaties, commentaar met uitleg en zinnige naamgeving. Compacte code is een onbruikbare vervanger voor dit doel; de daadwerkelijke broncode is dan niet echt beschikbaar voor de gebruikers en dus niet te begrijpen; dat maakt een dergelijk programma niet-vrij. 
43  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.