misinterpreting-copyright.nl.po

Mismatched links: 10.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
by <a href="https://stallman.org/">Richard Stallman</a> 
door <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> 
84 | I am a software designer, not a legal scholar. I've become concerned with
| copyright issues because there's no avoiding them in the world of computer
| networks, such as the Internet. As a user of computers and networks for
| 30 years, I value the freedoms that we have lost, and the ones we may lose
| next. As an author, I can reject the romantic mystique of the author as
| semidivine <a [-href="words-to-avoid.html#Creator">creator</a>,-]
| {+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Creator">creator</a>,+} often
| cited by publishers to justify increased copyright powers for
| authors&mdash;powers which these authors will then sign away to publishers. 
I am a software designer, not a legal scholar. I've become concerned with copyright issues because there's no avoiding them in the world of computer networks, such as the Internet. As a user of computers and networks for 30 years, I value the freedoms that we have lost, and the ones we may lose next. As an author, I can reject the romantic mystique of the author as semidivine <a href="/philosophy/words-to-avoid.html#Creator">creator</a>, often cited by publishers to justify increased copyright powers for authors&mdash;powers which these authors will then sign away to publishers. 
Ik ben ontwerper van software, geen jurist. Ik ging me verdiepen in het auteursrecht omdat je er onvermijdelijk mee te maken krijgt in de wereld van computernetwerken. Als gebruiker van computernetwerken -en dat al dertig jaar- weet ik de vrijheden die we in de loop van de tijd zijn kwijtgeraakt op waarde te schatten, evenals de vrijheden die we nog dreigen te verliezen. Als auteur verwerp ik het romantische idee van de bijna goddelijke artistieke <a href="words-to-avoid.html#Creator">schepper</a> zoals deze vaak wordt opgevoerd door uitgevers, om de speciale voorrechten voor auteurs te rechtvaardigen, terwijl ze er zelf met die rechten vandoor gaan. 
89  
If you would like to help, I recommend the Web sites <a href="https://www.defectivebydesign.org/">DefectiveByDesign.org</a>, <a href="https://www.publicknowledge.org/">publicknowledge.org</a> and <a href="https://www.eff.org/">www.eff.org</a>. 
Wanneer je wilt helpen kan ik de volgende websites aanbevelen: <a href="https://www.defectivebydesign.org">DefectiveByDesign.org</a>, <a href="https://www.publicknowledge.org">publicknowledge.org</a> en <a href="https://www.eff.org">www.eff.org</a>. 
93  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.