open-source-misses-the-point.nl.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
43  
Under pressure from the movie and record companies, software for individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. This malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see <a href="https://defectivebydesign.org">DefectiveByDesign.org</a>) and is the antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change the software that implements the DRM. 
Met steun van de film- en muziekindustrie wordt meer en meer software gemaakt die juist ontworpen is om gebruikers te beperken. Deze kwade opzet noemt men ook wel digitaal beheer van beperkingen (Digital Restrictions Management, DRM) (zie <a href="https://defectivebydesign.org/">DefectiveByDesign.org</a>), en is de tegenpool van de vrijheid die vrije software wil bewerkstelligen. En niet beperkt tot het gedachtegoed: het doel van DRM is immers het inperken van je vrijheid en DRM-ontwikkelaars proberen het moeilijk of zelfs illegaal te maken om software te wijzigen die DRM implementeert. 
65  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.