protecting.nl.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
The League for Programming Freedom is inactive now and its website is archived. Please join our <a href="https://endsoftwarepatents.org">End Software Patents</a> campaign! 
De League for Programming Freedom is nu inactief. Sluit je aan bij onze campagne om <a href="http://endsoftwarepatents.org">softwarepatenten te stoppen</a>. 
11  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.