social-inertia.nl.po

Mismatched links: 1.

Mismatched ids: 0.

#text
10 | To build our community's strength to resist, we need to talk about free
| software and freedom—not merely about the practical benefits that
| open source supporters cite. {+And we need to resist nonfree software by
| <a href="/philosophy/saying-no-even-once.html"> taking action each time
| we can</a>, voicing our reasons out loud.+} As more people recognize what
| they need to do to overcome the inertia, we will make more progress. 
To build our community's strength to resist, we need to talk about free software and freedom&mdash;not merely about the practical benefits that open source supporters cite. And we need to resist nonfree software by <a href="/philosophy/saying-no-even-once.html"> taking action each time we can</a>, voicing our reasons out loud. As more people recognize what they need to do to overcome the inertia, we will make more progress. 
Om de kracht van onze gemeenschap te behouden moeten we praten over vrije software en vrijheid&mdash;niet alleen over de praktische voordelen die open-bron-aanhangers noemen. Naarmate meer mensen zich realiseren wat ze moeten doen om de onbewogenheid te overwinnen, zullen we meer vooruitgang boeken. 
13  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website.