common-distros.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
54  
<a href="/philosophy/android-and-users-freedom.html">Android</a> as released by Google contains many nonfree parts as well as many free parts. Most of the free parts are covered by a pushover license (not <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>), so manufacturers that distribute Android in a product sometimes make those parts nonfree as well. 
<a href="/philosophy/android-and-users-freedom.html">Android</a> w&nbsp;formie wydanej przez Google zawiera wiele części wolnych jak i&nbsp;wiele części niewolnych. Większość wolnych części jest objętych licencją pushover (nie <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>), więc&nbsp;producenci, którzy rozprowadzają Android w&nbsp;konkretnym wyrobie, czasami czynią te części niewolnymi. 
74  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
75  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.