free-distros.pl.po

Mismatched links: 9.

Mismatched ids: 0.

#text
6  
<a href="#intro">Introduction</a> 
 
7  
<a href="#for-pc">GNU/Linux distros for PCs and workstations</a> 
 
8  
<a href="#small-distros">Small GNU/Linux distros</a> 
 
9  
<a href="#howto-get">How to get free GNU/Linux distros</a> 
 
11  
<a href="#Historical">Historical</a> 
 
56  
In addition to their own sites, many of these distributions are available from <a href="http://mirror.fsf.org/">mirror.fsf.org</a>. Feel free to download or mirror the distributions from there, preferably using rsync. Free distribution maintainers can request a mirror for their project by mailing the <a href="mailto:sysadmin@fsf.org">FSF sysadmins</a>. 
Oprócz własnych stron, wiele z&nbsp;powyższych dystrybucji jest dostępnych z&nbsp;<a href="http://mirror.fsf.org">mirror.fsf.org</a>. Możecie pobrać z&nbsp;lub uruchomić serwer lustrzany tamtej strony, najlepiej za&nbsp;pomocą rsync. Opiekunowie wolnych dystrybucji mogą poprosić o serwer lustrzany wysyłając maila z&nbsp;prośbą do&nbsp;<a href="mailto:sysadmin@fsf.org">FSF sysadmin</a>. 
77  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
78 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.