gnu-history.pl.po

Mismatched links: 14.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | The GNU operating system is a complete free software system,
| upward-compatible with Unix. GNU stands for “GNU's Not
| [-Unix&rdquo;.-] {+Unix.&rdquo;+} It is pronounced as <a
| href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard [-g</a>.-]
| {+<i>g</i></a>.+} <a href="http{+s+}://www.stallman.org/">Richard
| Stallman</a> made the <a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial
| Announcement</a> of the GNU Project in September 1983. A longer version
| called the <a href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published
| in March 1985. It has been translated into several <a
| href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>. 
The GNU operating system is a complete free software system, upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; It is pronounced as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard <i>g</i></a>. <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> made the <a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial Announcement</a> of the GNU Project in September 1983. A longer version called the <a href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It has been translated into several <a href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>. 
System operacyjny GNU to kompletny wolny system operacyjny zgodny z&nbsp;Uniksem. Nazwa GNU oznacza &bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo; (GNU's Not Unix). Wymawia się <a href="/gnu/pronunciation.html">z&nbsp;jedną sylabą i&nbsp;twardym g</a>. <a href="/gnu/initial-announcement.html">Pierwsze ogłoszenie</a>, o rozpoczęciu prac nad&nbsp;GNU, napisał <a href="http://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> we wrześniu 1983 roku. Dłuższą jego wersję, noszącą nazwę <a href="/gnu/manifesto.html">Manifestu GNU</a>, opublikowano w&nbsp;marcu 1985. Manifest GNU został przetłumaczony na&nbsp;kilkanaście <a href="/gnu/manifesto.html#translations">innych języków</a>. 
12 | A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text
| formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many
| other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job.
| We started in January 1984. The <a [-href="http://fsf.org/">-]
| {+href="https://www.fsf.org/">+} Free Software Foundation</a> was
| founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We started in January 1984. The <a href="https://www.fsf.org/"> Free Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
System operacyjny typu uniksowego zawiera jądro, kompilatory, edytory, narzędzia do&nbsp;formatowania tekstu, programy do&nbsp;obsługi poczty, graficzny interfejs, biblioteki oprogramowania, gry i&nbsp;wiele innych rzeczy. Widać więc, że&nbsp;napisanie systemu operacyjnego to ogromne zadanie. Zaczęliśmy w&nbsp;styczniu 1984. <a href="http://fsf.org/">Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF)</a> założono w&nbsp;październiku 1985, początkowo w&nbsp;celu zbierania środków na&nbsp;rozwój GNU. 
13 | By 1990 we had either found or written all the major components except
| one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by
| Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux
| with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating
| system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of
| people now use GNU/Linux systems, typically via <a
| href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal
| version of Linux now contains non[---]free firmware &ldquo;blobs&rdquo;;
| free software activists now maintain a modified free version of Linux,
| called <a [-href="http://directory.fsf.org/project/linux">-]
| {+href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre">+} Linux-libre</a>. 
By 1990 we had either found or written all the major components except one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use GNU/Linux systems, typically via <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal version of Linux now contains nonfree firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified free version of Linux, called <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre"> Linux-libre</a>. 
Wraz z&nbsp;nadejściem lat dziewięćdziesiątych znaleźliśmy lub&nbsp;napisaliśmy wszystkie główne składniki systemu oprócz jednego &ndash; jądra. Wtedy, w&nbsp;1991, Linus Torvalds napisał Linuksa, jądro typu uniksowego, i&nbsp;uczynił je w&nbsp;1992 roku wolnym oprogramowaniem. Dzięki połączeniu Linuksa z&nbsp;niemal gotowym systemem GNU uzyskaliśmy kompletny system operacyjny &ndash; system GNU/Linux. Szacuje się, że&nbsp;dziesiątki milionów ludzi używa dziś <a href="/distros/distros.html">systemów GNU/Linux</a>. Główna wersja Linuksa obecnie zawiera niewolną część oprogramowania. Działacze wolnego oprogramowania zarządzają obecnie zmodyfikowaną i&nbsp;wolną wersją Linuksa nazwaną <a href="http://directory.fsf.org/project/linux">Linux-libre</a>.) 
14 | However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We
| aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to
| have. This includes application software. See the <a
| [-href="/directory">Free-]
| {+href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free+} Software
| Directory</a> for a catalogue of free software application programs. 
However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to have. This includes application software. See the <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free Software Directory</a> for a catalogue of free software application programs. 
Projekt GNU nie ogranicza się jednak&nbsp;do samego systemu operacyjnego. Chcemy zapewniać całą gamę oprogramowania, jakiego tylko życzą sobie użytkownicy. Są to między innymi aplikacje. W&nbsp;naszym <a href="/directory">Katalogu Wolnego Oprogramowania</a> można znaleźć wiele wolnych programów użytkowych. 
15 | We also want to provide software for users who are not computer experts.
| Therefore we developed a <a href="http{+s+}://www.gnome.org/">graphical
| desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system. 
We also want to provide software for users who are not computer experts. Therefore we developed a <a href="https://www.gnome.org/">graphical desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system. 
Chcemy zapewnić oprogramowanie dla użytkowników, którzy nie są ekspertami od&nbsp;komputerów. Dlatego&nbsp;pracujemy nad&nbsp;<a href="http://www.gnome.org/">pulpitem graficznym(zwanym GNOME)</a>, aby&nbsp;ułatwić początkującym korzystanie z&nbsp;systemu GNU. 
16 | We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a
| href="http{+s+}://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">free games</a>
| are already available. 
We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">free games</a> are already available. 
Chcemy również zapewnić gry i&nbsp;inne programy dostarczające rozrywki. Niektóre <a href="http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game">wolne gry</a> są już dostępne. 
19  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
20 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.