gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
7  
If they don't search, they may encounter them anyway. The <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;open source&rdquo;</a> rhetoric tends to lead people's attention away from issues of users' freedom, but not totally; there is still discussion of GNU and free software, and people have some chance of coming across it. When that happens, they are more likely to pay attention to information about GNU (such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if they know they are users of the GNU system. 
Jeżeli&nbsp;nie poszukają, istnieje możliwość, że&nbsp;zetkną się z&nbsp;tą kwestią prędzej czy&nbsp;później. Retoryka <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point">&bdquo;open source&rdquo;</a> ma tendencję do&nbsp;odwracania ludzkiej uwagi od&nbsp;tematu wolności użytkownika, lecz&nbsp;niezupełnie. Cały czas toczy się tam dyskusja na&nbsp;temat GNU i&nbsp;wolnego oprogramowania, a&nbsp;ludzie mają jakąś szansę wziąć w&nbsp;niej udział. Kiedy to się stanie, są bardziej skłonni zwrócić uwagę na&nbsp;informacje dotyczące GNU (np. takie, że&nbsp;jest to kampania na&nbsp;rzecz wolności oraz&nbsp;społeczności) jeśli wiedzą, że&nbsp;są użytkownikami systemu GNU. 
11  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
12  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.