gnu.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
17 | <a
| [-href="http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1">-]
| {+href="https://web.archive.org/web/20210820153013/https://www.nytimes.com/1989/01/11/business/business-technology-one-man-s-fight-for-free-software.html">+}
| One Man's Fight for Free [-Software</a>, an-] {+Software</a> (by John
| Markoff) &mdash; An+} article about Richard Stallman and the early GNU
| development, published at <cite>The New York Times</cite> on January 11,
| 1989. One problem with the article is that it uses the propaganda term
| &ldquo;intellectual property&rdquo; as if that referred to something
| coherent. The term is such a confusion that talking about it <a
| href="/philosophy/not-ipr.html">makes no sense</a>. The article is also
| somewhat confused in regard to Symbolics. What Stallman did, while still
| working at MIT, was to write, independently, replacement improvements
| comparable to the improvements that Symbolics made in its version of the
| MIT Lisp Machine System. 
<a href="https://web.archive.org/web/20210820153013/https://www.nytimes.com/1989/01/11/business/business-technology-one-man-s-fight-for-free-software.html"> One Man's Fight for Free Software</a> (by John Markoff) &mdash; An article about Richard Stallman and the early GNU development, published at <cite>The New York Times</cite> on January 11, 1989. One problem with the article is that it uses the propaganda term &ldquo;intellectual property&rdquo; as if that referred to something coherent. The term is such a confusion that talking about it <a href="/philosophy/not-ipr.html">makes no sense</a>. The article is also somewhat confused in regard to Symbolics. What Stallman did, while still working at MIT, was to write, independently, replacement improvements comparable to the improvements that Symbolics made in its version of the MIT Lisp Machine System. 
<a href="http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1">One Man's Fight for Free Software</a> [<em>Walka jednego człowieka o&nbsp;wolne oprogramowanie</em>, artykuł po&nbsp;angielsku], artykuł o&nbsp;Richardzie Stallmanie i&nbsp;początkach GNU, opublikowany w&nbsp;<cite>The New York Times</cite> 11&nbsp;stycznia 1989&nbsp;r. Jednym z&nbsp;problemów z&nbsp;tym artykułem to, że&nbsp;używa termin propagandowy &bdquo;intellectual property&rdquo; [<em>własność intelektualna</em>], tak jakby on się odnosił do&nbsp;czegoś konkretnego. Termin jest tak mylący, że&nbsp;mówić o&nbsp;nim <a href="/philosophy/not-ipr.html">nie ma sensu</a>. Artykuł także się myli jeśli chodzi o&nbsp;<em>Symbolics</em>. Co Stallman zrobił, gdy nadal pracował dla&nbsp;MIT, to niezależnie pisał ulepszenia porównywalne z&nbsp;ulepszeniami, które Symbolics samo dokonało na&nbsp;swojej wersji MIT Lisp Machine System. 
27 | <a [-href="/gnu/rms-lisp.html">My Lisp Experiences and the Development
| of GNU Emacs</a>-] {+href="/gnu/incorrect-quotation.html"> Incorrect
| Quotation</a>+} (by Richard Stallman) 
<a href="/gnu/incorrect-quotation.html"> Incorrect Quotation</a> (by Richard Stallman) 
<a href="/gnu/rms-lisp.html">Moje doświadczenia z&nbsp;Lisp i&nbsp;rozwojem GNU Emacs</a> (Richard Stallman) 
35  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
36 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.