manifesto.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
3 | The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a
| href="http{+s+}://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> in 1985 to ask
| for support in developing the GNU operating system. Part of the text was
| taken from the original announcement of 1983. Through 1987, it was
| updated in minor ways to account for developments; since then, it seems
| best to leave it unchanged. 
The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged. 
Manifest GNU (który widzicie poniżej) został napisany przez <a href="http://www.stallman.org/">Richarda Stallmana</a> w&nbsp;1985 roku w&nbsp;celu uzyskania współpracowników i&nbsp;poparcia. Część tekstu jest z&nbsp;oryginalnego ogłoszenia z&nbsp;1983 roku. Do&nbsp;1987 był uaktualniany wraz z&nbsp;rozwojem projektu, lecz&nbsp;teraz najlepszym wyjściem jest przekazywanie go w&nbsp;stanie niezmiennym. 
104 | Although it is a charity rather than a company, the Free Software
| Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution
| service. You can <a [-href="/order/order.html">order-]
| {+href="https://shop.fsf.org/">order+} things from the FSF</a> to
| support its work. 
Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You can <a href="https://shop.fsf.org/">order things from the FSF</a> to support its work. 
Fundacja Wolnego Oprogramowania (The Free Software Foundation) przez 10 lat zdobywała większość swoich funduszy poprzez&nbsp;dystrybucję oprogramowania, chociaż jest raczej organizacją charytatywną, a&nbsp;nie firmą. Możecie składać <a href="/order/order.html">zamówienia na&nbsp;rzeczy z&nbsp;FSF</a>, by nas wspierać. 
110  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
111 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.