thegnuproject.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
76  
Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to redistribute and modify), and Deluxe Distributions (distributions for which we built the whole collection of software for the customer's choice of platform). Today the FSF still <a href="https://shop.fsf.org/"> sells manuals and other gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can join the FSF at <a href="https://my.fsf.org/join">fsf.org</a>. 
Historycznie większość przychodów FSF pochodziła ze sprzedaży kopii programów i&nbsp;związanych z&nbsp;tym innych usług (CD-ROM-y z&nbsp;kodem źródłowym, CD-ROM-y z&nbsp;programami, ładnie wydrukowane instrukcje, wszystkie z&nbsp;prawem do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;modyfikacji), a&nbsp;także Dystrybucje Delux (na które składa się cały zestaw programów skompilowanych przez nas na&nbsp;platformę wybraną przez nabywcę). Dziś FSF nadal <a href="https://shop.fsf.org/">sprzedaje podręczniki i&nbsp;inne zabawki</a>, ale&nbsp;większość przychodów pochodzi z&nbsp;opłat członkowskich. Możecie przyłączyć się do&nbsp;FSF na&nbsp;stronie <a href="https://fsf.org/join">fsf.org</a>. 
178  
2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, <a href="https://libreboot.org/">LibreBoot</a> (a distribution of coreboot); the problem is getting specs for machines so that LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo; 
Notatka z&nbsp;2008 r.: to dotyczy także BIOSu. Jest wolny BIOS, <a href="http://www.libreboot.org/">LibreBoot</a> (dystrybucja coreboot); głównym wyzwaniem jest zdobyciem specyfikacji maszyn, aby&nbsp;LibreBoot mógł je wspierać bez&nbsp;niewolnych &bdquo;blobów&rdquo;. 
184  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
185  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.