why-gnu-linux.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
12 | People try to justify adding nonfree software in the name of the
| “popularity of Linux”—in effect, valuing popularity
| above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired
| Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, “feels
| that the move toward open source software should be fueled by technical,
| rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief
| Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a
| href="http{+s+}://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop
| the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of
| Linux&rdquo;</a>. 
People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the move toward open source software should be fueled by technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> openly urged users to <a href="https://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">drop the goal of freedom and work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;</a>. 
Ludzie usprawiedliwiają dokładanie niewolnego oprogramowania w&nbsp;imię &bdquo;popularności Linuksa&rdquo;&nbsp;&ndash; w&nbsp;rezultacie ceniąc popularność ponad wolność. Czasami przyznaje się to otwarcie. Na&nbsp;przykład Wired Magazine napisał, że&nbsp;Robert McMillan, redaktor Linux Magazine &bdquo;sądzi, iż ruch w&nbsp;kierunku oprogramowania open source powinien być napędzany decyzjami raczej technicznymi niż politycznymi&rdquo;. Zaś&nbsp;dyrektor naczelny firmy Caldera otwarcie namawia użytkowników <a href="http://www.zdnet.com/article/stallman-love-is-not-free/">do&nbsp;porzucenia wolności jako celu i&nbsp;zastąpienia jej pracą na&nbsp;rzecz &bdquo;popularności Linuksa&rdquo;</a>. 
23 | This essay is published in <a
| href="http{+s+}://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free
| Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
| Stallman</cite></a>. 
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Ten esej jest opublikowany w&nbsp;<a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
25  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
26  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.