agnuhead.pl.po

Mismatched links: 29.

Mismatched ids: 0.

#text
5 | <a [-href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">-]
| {+href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png">+} 
<a href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png"> 
<a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg"> 
9 | {+This image was the default art for pages on this website, including <a
| href="/">GNU's home page</a>.+} It was also used on the front of the
| 1997 <a [-href="/order/t-shirts.html">GNU T-shirt</a>. It is also on-]
| {+href="https://shop.fsf.org/collection/gnu-gear#Tshirts">GNU
| t-shirt</a>, and+} the spine of many <a [-href="/doc/doc.html">GNU
| Manuals</a>.-] {+href="https://shop.fsf.org/collection/books-docs">GNU
| manuals</a>.+} 
This image was the default art for pages on this website, including <a href="/">GNU's home page</a>. It was also used on the front of the 1997 <a href="https://shop.fsf.org/collection/gnu-gear#Tshirts">GNU t-shirt</a>, and the spine of many <a href="https://shop.fsf.org/collection/books-docs">GNU manuals</a>. 
Występowała także na&nbsp;przodzie <a href="/order/t-shirts.html">koszulki GNU</a> z&nbsp;1997 roku oraz&nbsp;na wizytówkach FSF. Można ją również znaleźć na&nbsp;grzbietach wielu <a href="/doc/doc.html">podręczników GNU</a>. 
12 | [-jpeg-]{+PNG&nbsp;+} <a [-href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">7k</a>,-]
| {+href="/graphics/gnu-head-sm.png">2kB</a> (129x122),&nbsp;+} <a
| [-href="/graphics/gnu-head.jpg">21k</a>-]
| {+href="/graphics/gnu-head.png">5kB</a> (276x261)+} 
PNG&nbsp; <a href="/graphics/gnu-head-sm.png">2kB</a> (129x122),&nbsp; <a href="/graphics/gnu-head.png">5kB</a> (276x261) 
jpeg <a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">7k</a>, <a href="/graphics/gnu-head.jpg">21k</a> 
16 | [-pdf-]{+PNG&nbsp;+} <a [-href="/graphics/gnu-head.pdf">41k</a>-]
| {+href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png">292kB</a> (1200x1200)+} 
PNG&nbsp; <a href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png">292kB</a> (1200x1200) 
pdf <a href="/graphics/gnu-head.pdf">41k</a> 
17  
JPEG on <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerwinski-gnu-head.jpg"> Wikimedia Commons</a> 
 
18  
SVG&nbsp; <a href="/graphics/official%20gnu.svg">135kB</a>, vectorized by Victor Siame 
 
19  
SVG&nbsp; <a href="/graphics/gnuhead_plain.svg">185kB</a>, vectorized by Ville Solarius and Ruud Steltenpool 
 
21  
XCF and vectorized EPS on <a href="http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/a-gnu-head/index.html">Anja Gerwinski's website</a> 
 
24 | [-pdf-]{+TXT&nbsp;+} <a [-href="/graphics/gnu-head.pdf">41k</a>-]
| {+href="/graphics/gnu-head.txt">5kB</a>+} 
TXT&nbsp; <a href="/graphics/gnu-head.txt">5kB</a> 
pdf <a href="/graphics/gnu-head.pdf">41k</a> 
26  
These images are available under the <a rel="license" href="/licenses/fdl-1.3.html">GNU Free Documentation License</a> v1.3, or the <a rel="license" href="https://directory.fsf.org/wiki/License:FAL1.3">Free Art License</a>, or the <a rel="license" href="https://directory.fsf.org/wiki/License:CC_ASA2.0">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 License</a>. 
 
27 | [-This image is available for use under either the <a
| href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GFDL 1.3</a>, <a
| href="http://directory.fsf.org/wiki/License:FAL1.3">the Free Art
| License</a>, or under <a
| href="http://directory.fsf.org/wiki/License:CC_ASA2.0"> CC-BY-SA
| 2.0</a>. It-]{+The GNU head+} is, however, also a trademark for the GNU
| Project. <strong>If you want to use the GNU head to link to a website run
| by the Free Software Foundation or the GNU project, feel free, or if
| you're using it in contexts talking about GNU in a supportive and accurate
| way, you can also do this without permission. For any other requests,
| please ask [-<a href="mailto:licensing@fsf.org">licensing@fsf.org</a>-]
| {+&lt;<a href="mailto:licensing@fsf.org">licensing@fsf.org</a>&gt;+} for
| permission first.</strong> 
The GNU head is, however, also a trademark for the GNU Project. <strong>If you want to use the GNU head to link to a website run by the Free Software Foundation or the GNU project, feel free, or if you're using it in contexts talking about GNU in a supportive and accurate way, you can also do this without permission. For any other requests, please ask &lt;<a href="mailto:licensing@fsf.org">licensing@fsf.org</a>&gt; for permission first.</strong> 
Grafika jest dostępna na&nbsp;zasadach <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">licencji GFDL 1.3</a>, <a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:FAL1.3">Licencji Wolnej Sztuki (FAL) 1.3</a> lub&nbsp;<a href="http://directory.fsf.org/wiki/License:CC_ASA2.0">CC-BY-SA 2.0</a>. Jest to także znak towarowy zastrzeżony przez Projekt GNU. <strong>Jeśli chcesz użyć Głowy GNU jako odnośnika do&nbsp;stron należących do&nbsp;FSF lub&nbsp;projektu GNU, możesz to śmiało zrobić. Jeśli chcesz użyć jej przy omawianiu GNU (w sposób pozytywny i&nbsp;przy zachowaniu odpowiedniej ścisłości), możesz uczynić to bez&nbsp;zezwolenia. Jeśli chcesz użyć tej grafiki w&nbsp;inny sposób, należy poprosić o pozwolenie pod&nbsp;adresem <a href="mailto:licensing@fsf.org">licensing@fsf.org</a>.</strong> 
29  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
30  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>. 
32 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| href="http{+s+}://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative
| Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.