atypinggnu.pl.po

Mismatched links: 12.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | <a [-href="/graphics/gnu-type-sm.jpg">-]
| {+href="/graphics/gnu-type.jpg">+} 
<a href="/graphics/gnu-type.jpg"> 
<a href="/graphics/gnu-type-sm.jpg"> 
8  
This image was used on the front of an earlier <a href="https://shop.fsf.org/collection/gnu-gear">GNU t-shirt</a> sold by the FSF, and as a marker for pages that list people who are helping or have helped the GNU Project; for example the <a href="/people/people.html">GNU's Who</a> (the People of the GNU Project), and the <a href="/people/webmeisters.html">GNU Webmasters</a>. 
 
11  
SVG&nbsp; <a href="/graphics/gnu-type3.svg">45kB</a>, vectorized by Maciek Kaliszewski 
 
13 | This [-page-] {+image+} is [-licensed-] {+available+} under [-a-] {+the+}
| <a rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative-]
| {+href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative+}
| Commons [-Attribution-NoDerivatives-] {+Attribution-ShareAlike+} 4.0
| International License</a>. 
This image is available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>. 
15  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
16  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>. 
18 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| href="http{+s+}://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative
| Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.