babygnu.pl.po

Mismatched links: 12.

Mismatched ids: 0.

#text
5 | <a [-href="/graphics/baby-gnu-sm.jpg">-]
| {+href="/graphics/baby-gnu.jpg">+} 
<a href="/graphics/baby-gnu.jpg"> 
<a href="/graphics/baby-gnu-sm.jpg"> 
14 | [-A modified version, &ldquo;Baby GNU with a Glass&rdquo;, was used as
| a-]{+(the former+} logo [-for-] {+of+} the <a
| [-href="http://fsf.org/licensing/">FSF Free Software-]
| {+href="https://fsf.org/licensing/"> FSF+} Licensing and Compliance
| Lab</a>[-:-]{+)+} 
(the former logo of the <a href="https://fsf.org/licensing/"> FSF Licensing and Compliance Lab</a>) 
Zmodyfikowana wersja, &bdquo;Mała GNU z&nbsp;lustrem&rdquo;, była używana jako logo dla <a href="http://fsf.org/licensing/">FSF Free Software Licensing and Compliance Lab</a>: 
15 | {+PNG&nbsp;+} <a [-href="/graphics/baby-gnu-glass.png">-]
| {+href="/graphics/baby-gnu.png">8kB</a> (175x233)+} 
PNG&nbsp; <a href="/graphics/baby-gnu.png">8kB</a> (175x233) 
<a href="/graphics/baby-gnu-glass.png"> 
17 | [-This page is licensed-]{+These images are available+} under [-a-]
| {+the+} <a rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative-]
| {+href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative+}
| Commons [-Attribution-NoDerivatives-] {+Attribution-ShareAlike+} 4.0
| International License</a>. 
These images are available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>. 
19  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
20  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>. 
22 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| href="http{+s+}://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative
| Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.