gnupascal.pl.po

Mismatched links: 12.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | <a [-href="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg">-]
| {+href="/graphics/Gnu+Pascal.jpg">+} 
<a href="/graphics/Gnu+Pascal.jpg"> 
<a href="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg"> 
7 | A long-haired Blaise Pascal and a long-bearded GNU; both stare
| thoughtfully into space. {+This image is the logo of <a
| href="http://www.gnu-pascal.de/">GNU Pascal</a>.+} 
A long-haired Blaise Pascal and a long-bearded GNU; both stare thoughtfully into space. This image is the logo of <a href="http://www.gnu-pascal.de/">GNU Pascal</a>. 
Długowłosy Blaise Pascal i&nbsp;długobroda GNU; oboje w&nbsp;zamyśleniu wpatrują się w&nbsp;przestrzeń. 
10  
SVG on <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GnuPascal.svg"> Wikimedia Commons</a> 
 
11  
More formats on <a href="http://www.gnu-pascal.de/gpc/h-resources.html#Drawing">GNU Pascal's website</a> 
 
13 | This [-page-] {+image+} is [-licensed-] {+available+} under [-a-] {+the+}
| <a rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">Creative-]
| {+href="/licenses/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>,
| version&nbsp;1.2 or any later version, or the <a rel="license"
| href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative+}
| Commons [-Attribution-NoDerivs-] {+Attribution-ShareAlike+} 3.0 [-United
| States-] {+Unported+} License</a>. 
This image is available under the <a rel="license" href="/licenses/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>, version&nbsp;1.2 or any later version, or the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>. 
15  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
16  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>. 
18 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| href="http{+s+}://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative
| Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.