license-logos.pl.po

Mismatched links: 48.

Mismatched ids: 0.

#text
5  
If you are releasing work under the <a href="/licenses/fdl.html">GFDL</a>, or version 3 of the GNU <a href="/licenses/gpl.html">GPL</a>, <a href="/licenses/lgpl.html">LGPL</a>, or <a href="/licenses/agpl.html">AGPL</a>, feel free to use these buttons on your site or in your application to advertise the license. These logos are immediately recognizable, and will assure your users that their freedom is being protected. 
Jeśli udostępniacie swoje dzieła na&nbsp;zasadach licencji GNU <a href="/licenses/gpl.html">GPL</a> w&nbsp;wersji 3, <a href="/licenses/lgpl.html">LGPL</a> lub&nbsp;<a href="/licenses/agpl.html">AGPL</a>, możecie skorzystać z&nbsp;poniższych grafik na&nbsp;swojej stronie lub&nbsp;w swojej aplikacji, aby&nbsp;zareklamować te licencje. Poniższe loga są szybko rozpoznawalne i&nbsp;upewnią Waszych użytkowników w&nbsp;tym, że&nbsp;ich wolność jest chroniona. 
9  
PNG&nbsp; <a href="/graphics/gfdl-logo-large.png">38kB</a> (1000x342) 
 
10 | <a [-href="agplv3-88x31.png">-]
| {+href="/graphics/gplv3-or-later.png">+} 
<a href="/graphics/gplv3-or-later.png"> 
<a href="agplv3-88x31.png"> 
14 | <a [-href="gplv3-with-text-136x68.png">-]
| {+href="/graphics/gplv3-with-text-136x68.png">+} 
<a href="/graphics/gplv3-with-text-136x68.png"> 
<a href="gplv3-with-text-136x68.png"> 
17 | <a [-href="lgplv3-with-text-154x68.png">-]
| {+href="/graphics/lgplv3-with-text-154x68.png">+} 
<a href="/graphics/lgplv3-with-text-154x68.png"> 
<a href="lgplv3-with-text-154x68.png"> 
20 | <a [-href="agplv3-with-text-162x68.png">-]
| {+href="/graphics/agplv3-with-text-162x68.png">+} 
<a href="/graphics/agplv3-with-text-162x68.png"> 
<a href="agplv3-with-text-162x68.png"> 
23  
PNG&nbsp; <a href="/graphics/gfdl-logo-med.png">15kB</a> (400x137) 
 
24 | <a [-href="gplv3-with-text-84x42.png">-]
| {+href="/graphics/gplv3-with-text-84x42.png">+} 
<a href="/graphics/gplv3-with-text-84x42.png"> 
<a href="gplv3-with-text-84x42.png"> 
27 | <a [-href="lgplv3-with-text-95x42.png">-]
| {+href="/graphics/lgplv3-with-text-95x42.png">+} 
<a href="/graphics/lgplv3-with-text-95x42.png"> 
<a href="lgplv3-with-text-95x42.png"> 
30 | <a [-href="agplv3-with-text-100x42.png">-]
| {+href="/graphics/agplv3-with-text-100x42.png">+} 
<a href="/graphics/agplv3-with-text-100x42.png"> 
<a href="agplv3-with-text-100x42.png"> 
33 | <a [-href="gfdl-logo-small.png">-]
| {+href="/graphics/gfdl-logo-small.png">+} 
<a href="/graphics/gfdl-logo-small.png"> 
<a href="gfdl-logo-small.png"> 
36 | <a [-href="gplv3-with-text-84x42.png">-]
| {+href="/graphics/gplv3-or-later-sm.png">+} 
<a href="/graphics/gplv3-or-later-sm.png"> 
<a href="gplv3-with-text-84x42.png"> 
39 | <a [-href="gplv3-127x51.png">-] {+href="/graphics/gplv3-127x51.png">+} 
<a href="/graphics/gplv3-127x51.png"> 
<a href="gplv3-127x51.png"> 
42 | <a [-href="lgplv3-147x51.png">-]
| {+href="/graphics/lgplv3-147x51.png">+} 
<a href="/graphics/lgplv3-147x51.png"> 
<a href="lgplv3-147x51.png"> 
45 | <a [-href="agplv3-155x51.png">-]
| {+href="/graphics/agplv3-155x51.png">+} 
<a href="/graphics/agplv3-155x51.png"> 
<a href="agplv3-155x51.png"> 
48 | <a [-href="gfdl-logo-tiny.png">-]
| {+href="/graphics/gfdl-logo-tiny.png">+} 
<a href="/graphics/gfdl-logo-tiny.png"> 
<a href="gfdl-logo-tiny.png"> 
51 | <a [-href="agplv3-88x31.png">-] {+href="/graphics/gplv3-88x31.png">+} 
<a href="/graphics/gplv3-88x31.png"> 
<a href="agplv3-88x31.png"> 
56 | <a [-href="agplv3-88x31.png">-] {+href="/graphics/agplv3-88x31.png">+} 
<a href="/graphics/agplv3-88x31.png"> 
<a href="agplv3-88x31.png"> 
59  
SVG&nbsp; <a href="/graphics/gfdl-logo.svg">5.4kB</a> 
 
60 | {+SVG&nbsp;+} <a
| [-href="license-logos-by-christian-candena-cc-by.svg">-]
| {+href="/graphics/gplv3-or-later.svg">109kB</a>+} 
SVG&nbsp; <a href="/graphics/gplv3-or-later.svg">109kB</a> 
<a href="license-logos-by-christian-candena-cc-by.svg"> 
61  
SVG&nbsp; <a href="/graphics/gpl-v3-logo.svg">83kB</a> 
 
62  
SVG&nbsp; <a href="/graphics/lgpl-agpl-v3-logos.svg">290kB</a> 
 
66 | {+PNG&nbsp;+} <a
| [-href="license-logos-by-christian-candena-cc-by.svg">-]
| {+href="license-logos-by-christian-candena-cc-by.png">8kB</a> (500x54)+} 
PNG&nbsp; <a href="license-logos-by-christian-candena-cc-by.png">8kB</a> (500x54) 
<a href="license-logos-by-christian-candena-cc-by.svg"> 
73 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons
| Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.-]
| {+href="/licenses/fdl-1.3.html">GNU Free Documentation License
| v1.3</a>.+} 
Available under the <a rel="license" href="/licenses/fdl-1.3.html">GNU Free Documentation License v1.3</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>. 
76 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| [-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative-]
| {+href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative+} Commons
| [-Attribution-NoDerivatives 4.0 International-] {+Attribution 3.0
| Unported+} License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0 Unported License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>. 
78  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
79  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>. 
81 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| href="http{+s+}://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative
| Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.