philosophicalgnu.pl.po

Mismatched links: 12.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | <a [-href="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg">-]
| {+href="/graphics/philosophical-gnu.png">+} 
<a href="/graphics/philosophical-gnu.png"> 
<a href="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"> 
9  
PNG&nbsp; <a href="/graphics/philosophical-gnu-sm.png">10kB</a> (160x200),&nbsp; <a href="/graphics/philosophical-gnu-med.png">21kB</a>&nbsp;(288x339&mdash;transparent background),&nbsp; <a href="/graphics/philosophical-gnu.png">18kB</a>&nbsp;(1424x1763) 
 
11 | [-svg-]{+SVG&nbsp;+} <a
| [-href="/graphics/philosophical-gnu-sm.svg">24k</a>-]
| {+href="/graphics/philosophical-gnu.svg">40kB</a>, vectorized by Victor
| Siame+} 
SVG&nbsp; <a href="/graphics/philosophical-gnu.svg">40kB</a>, vectorized by Victor Siame 
svg <a href="/graphics/philosophical-gnu-sm.svgz">24k</a> 
13  
This image is available under the <a rel="license" href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html">GNU General Public License</a>, version&nbsp;2 or any later version. 
 
15  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
16  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>. 
18 | [-This page is licensed-]{+Available+} under [-a-] {+the+} <a
| rel="license"
| href="http{+s+}://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative
| Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Available under the <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>. 
Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.