keepingup.pl.po

Mismatched links: 10.

Mismatched ids: 0.

#text
13  
Additions and updates are constantly made to the <a href="http://directory.fsf.org">Free Software Directory</a>. Check the list of recent updates often to see what's new (and consider contributing). 
<a href="http://directory.fsf.org/">Katalog Wolnego Oprogramowania</a> jest stale poszerzany i&nbsp;aktualizowany. Sprawdzajcie często listę najnowszych zmian aby&nbsp;zobaczyć co nowego (i gdzie możecie pomóc). 
18 | <a [-href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu">-]
| {+href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu">+}
| info-gnu</a>: Announcements and requests for help from the GNU project and
| the Free Software Foundation. 
<a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu"> info-gnu</a>: Announcements and requests for help from the GNU project and the Free Software Foundation. 
<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu">info-gnu</a>: komunikaty i&nbsp;prośby o pomoc z&nbsp;Projektu GNU i&nbsp;Free Software Foundation. 
20 | <a [-href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press">-]
| {+href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/info-press">+}
| info-press</a>: GNU press announcements. 
<a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/info-press"> info-press</a>: GNU press announcements. 
<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press">info-press</a>: komunikaty prasowe GNU. 
25  
You can get archived news in Spanish about GNU and the FSF at <a href="http://web.archive.org/web/20160913034809/http://gnuticias.es.gnu.org/"> GNUticias</a>. Recent news are available in the Spanish translation of the <a href="//www.fsf.org/free-software-supporter/">Free Software Supporter</a> 
 
27  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
28  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.