gpl-howto.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
5  
If you are considering using the GNU Lesser General Public License, please read the article &ldquo;<a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use the LGPL for your next library</a>&rdquo; first. The article explains why it may be better to use the ordinary GPL instead, and how we would make the decision. 
Jeśli rozważacie użycie Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej [<em>GNU Lesser General Public License</em>], prosimy o&nbsp;wcześniejsze przeczytanie artykułu &bdquo;<a href="/licenses/why-not-lgpl.pl.html">Czemu nie powinniście użyć LGPL do&nbsp;swej kolejnej biblioteki</a>&rdquo;. Wyjaśniono w&nbsp;nim, dlaczego lepsze może być zastosowanie zwykłej GPL oraz&nbsp;opisano, jak dokonywalibyśmy wyboru, gdybyśmy to my mieli podejmować decyzję. 
8  
Give each file the proper copyright notices. Make sure <a href="/licenses/identify-licenses-clearly.html">to clearly identify which versions of the license users can use</a>. 
 
21  
If you are a university student, we recommend you request the disclaimer <a href="/philosophy/university.html"> at an early stage in writing the program</a> to reduce resistance. If you are not a research assistant or teaching assistant, it could be that the university has no claim to copyright on your work, but ask a lawyer to make sure of that. 
 
54  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
55  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.