gpl-violation.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
22  
The Free Software Foundation acts on GPL violations reported on FSF-copyrighted code. Thus, <strong>if</strong> the program includes code that is copyright Free Software Foundation, please send your report to <a href="mailto:license-violation@gnu.org">&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>. 
 
23 | [-If the copyright holder <strong>is</strong> the Free Software
| Foundation, please send the report to <a
| href="mailto:license-violation@gnu.org">&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>.-]It's
| important that we be able to write back to you to get more information
| about the violation [-or-] {+and the+} product. [-So,-] {+Thus,+} if you
| use an anonymous remailer, please provide a return path of some sort. If
| you'd like to encrypt your correspondence, just send a brief mail saying
| so, and we'll make appropriate arrangements. {+Because the FSF endorsed <a
| href="https://www.fsf.org/licensing/enforcement-principles">the
| Principles of Community-Oriented GPL Enforcement</a>, you can rest assured
| that your report will not lead to punishing anyone for an innocent mistake
| who is willing to correct it.+} 
It's important that we be able to write back to you to get more information about the violation and the product. Thus, if you use an anonymous remailer, please provide a return path of some sort. If you'd like to encrypt your correspondence, just send a brief mail saying so, and we'll make appropriate arrangements. Because the FSF endorsed <a href="https://www.fsf.org/licensing/enforcement-principles">the Principles of Community-Oriented GPL Enforcement</a>, you can rest assured that your report will not lead to punishing anyone for an innocent mistake who is willing to correct it. 
Jeśli posiadaczem praw autorskich <strong>jest</strong> Free Software Foundation, prosimy o&nbsp;przesłanie zgłoszenia na&nbsp;adres <a href="mailto:license-violation@gnu.org">&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>. Jest ważne, żebyśmy mogli wam odpisać, chcąc uzyskać dodatkowe informacje na&nbsp;temat naruszenia lub&nbsp;produktu, którego dotyczy. Dlatego, jeśli korzystacie z&nbsp;przekaźnika poczty anonimowej (remailer), prosimy o&nbsp;dołączenie w&nbsp;jakiś sposób adresu zwrotnego. Jeśli wolicie szyfrować swoją korespondencję, prosimy o&nbsp;krótki list, żebyśmy mogli się odpowiednio umówić. 
25  
Our colleagues at the Software Freedom Conservancy do GPL enforcement for many free programs, through their own copyrights and with coalitions of copyright holders in those programs. The programs include Linux, Git, Samba, QEMU, and others. If you encounter a GPL violation on those programs, we suggest you visit <a href="https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/"> the Conservancy's copyleft compliance page</a> for the up-to-date list of programs it handles, and how to report violations. 
 
27  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
28  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.