licenses.pl.po

Mismatched links: 20.

Mismatched ids: 0.

#text
62 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>,-]
| {+href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>,-]
| {+href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a>-]
| {+href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a>+} 
<a href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
64 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>,-]
| {+href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a>-]
| {+href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a>+} 
<a href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
66 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU-]
| {+href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU+} AGPLv3</a> (The <a
| href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero
| General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was
| designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (The <a href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (<a href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Powszechna Publiczna Licencja Affero w&nbsp;wersji&nbsp;1</a> nie&nbsp;jest licencją GNU, ale&nbsp;została zaprojektowana w&nbsp;bardzo podobnym celu co&nbsp;GNU AGPL. 
68 | <a [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>,-]
| {+href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>,-]
| {+href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>,+} <a
| [-href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a>-]
| {+href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a>+} 
<a href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
103  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
104 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.